úterý 20. prosince 2011

Zpravodaj pro makléře, prosinec 2011


příspěvky v tomto vydání shledáte zajímavé. Věřím, že Vám i tentokrát bude čtení zpravodaje přínosem a to nejen ve Vaší práci.

Přeji Vám ze srdce příjemné předvánoční dny, vytříbené svátky vánoční a novou sílu v roce 2012. Miloš Motoška

Když méně znamená více

Konec roku byl pro hospodáře vždy časem k zastavení výkonové aktivity, zamyšlení a otevření se duchovnímu prožitku. Seno bylo pod střechou, pole zorané, hospodářství zazimované. Příroda odpočívá, aby přečkala zimu. I člověk musí odpočívat, aby načerpal síly na jarní rozpuk. To je přírodní cyklus. V přírodě se nikdy nic nerozvíjí, ani neroste bez přestávky a do nekonečna. Člověk/systém dnešní doby, jakoby se tím často nechtěl řídit a to považuji za jeho zásadní omyl. Vše, co najdeme v přírodě, je ve střídajících se cyklech růstu a útlumu. Období hojnosti střídá období skromnosti. Dnešnímu člověku je podsouváno, aby si žádal hojnost neustále. A skromnost je (úmyslně?) spojována s prohrou. Ve spojení s lidským pojetím soutěže vzniká začarovaný kruh a celkový postup vpřed je pak jen dočasný a na úkor velkých ztrát.
Inspirujme se moudrostí předka hospodáře, respektujme přírodní cykly. Zastavme se a buďme ke své osobě i k druhým alespoň koncem roku o něco méně neurvalí. Dopřejme si čas k napojení na zdroj energie, který nás přesahuje, nejde změřit, vypočítat ani finálně definovat. Učiňme tak bezelstně, bezpodmínečně a bez očekávání odměny.
Pro letošek bych se přimluvil: zvažte každý sám, jestli to, co někdy až rutinně podnikáme ve vánočním čase, je nezbytně nutné a co nám to přináší. Zvažte, jaké potřeby si tím uspokojujeme a od jakých nových jiných horizontů se tím naopak odstřiháváme. A zda tím vůbec naplňujeme smysl vánoc.
A co onen zvláštní rok 2012! Jaký bude? Bude tentokrát zásadně zlomový? Nebo byl zvláštní a zlomový už tento, končící rok 2011? Jaký byl pro Vás si odpovíte sami. Na to, jaký byl pro RE/MAX jsem se zeptal několika dobře známých osob ze sítě. Nabízím Vám zde jejich odpovědi.

Zeptal jsem se Davida Krajného, CEO a Presidenta RE/MAX Česká republika

Když se poohlédnete za celým rokem 2011, jaké zásadní události se podle Vás odehrály v síti RE/MAX?
RE/MAX se i v roce 2011 dále dynamicky vyvíjí a zaznamenává již 7. rok nepřetržitý a dvoumístný růst na realitním trhu v ČR. Těch důležitých momentů je v tomto roce plno, ale za zásadní považuji, že se naplnilo moje očekávání a i přes skepticizmus a nedůvěru jsme dokázali, že díky našim konkurenčním výhodám jsme schopni růst i v dobách pro realitní trh ne zcela příznivých. V období poklesu trhu, kdy ostatní konkurenti strádají, jsme dokázali růst a zdvojnásobit náš tržní podíl.
Za velmi důležité považuji také to, že náš růst je nyní generován zevnitř, zejména na kvalitativní bázi a méně již kvantitativně, jak tomu bylo logicky v počátečních obdobích rozvoje. V tomto roce se zvýšila produkce na jednu kancelář a na jednoho makléře v průměru o skvělých 15 %, což jasně vypovídá o tom, že kvalitativní opatření v oblasti vzdělávání, řízení i celonárodní outdoorové a televizní kampaně přinášejí svoje výsledky a zákazníci to oceňují. Je to patrné i z prvních výsledků tržního průzkumu, kde povědomí značky RE/MAX na českém trhu vyrostlo ze 75 % na impozantních 90 %. Vzhledem k tomu, že i v tomto roce náš obrat rostl rychleji než celkový trh, očekávám, že i náš tržní podíl překoná loňských velmi slušných 14 %.
Z trochu osobního pohledu jsem velmi rád, že se nám podařil stabilizovat tým na centrále, který tento rok udělal opět obrovský kus práce, podařilo se nám přestěhovat do nových reprezentativních prostor a po vyrovnání se svým bývalým společníkem Vojtou Krátkým jsem se stal majoritním vlastníkem držitele masterfranšízy pro Českou Republiku, Slovensko a Maďarsko.
Vašim čtenářům i Vám touto cestou děkuji za spolupráci a podporu značky RE/MAX a přeji Vám příjemné prožití svátků a hodně úspěchů v roce 2012.


Zeptal jsem se Jana Svobody, člena Rady frančízantů RE/MAX a majitele RE/MAX Harmony

Když se poohlédneš za celým rokem 2011, jaké zásadní události se podle Tebe odehrály v Radě frančízantů RE/MAX?
Tím nejpodstatnějším jistě byla nová volba členů Rady frančízantů a následná schůzka odcházející a nové RF. Z mého osobního pohledu již ta předchozí měla vynikající složení a tato nová má přinejmenším stejně dobrou sestavu, ne-li lepší. To mohu dobře posoudit, protože spolu s dalšími dvěma kolegy, Honzou Štohanzlem a Pavlem Hassmanem jsme byli v RF i v minulém volebním období. Nově do RF pak přibyly takové posily jako je Světlana Karasová, Tomáš Svoboda a Michal Kůrka. V RF jsou opravdu frančízanti, kteří mají schopnost se dívat na vše z pohledu celku, ne jen úzce optikou své kanceláře. Všichni vkládají spoustu energie "na oltář" společného úspěchu.
Letos jsme si nově rozdělili kanceláře ve svých volebních okrscích, abychom vylepšili komunikaci mezi jednotlivými frančízanty a centrálou RE/MAX ČR. Z našich setkání vzešla např. směrnice zákazu uschovávání kupních cen na depozitních účtech kanceláří a s tím související nová dohoda s externím dodavatelem advokátních služeb, která v sobě vedle exkluzivní ceny za právní služby obsahuje i službu úschovy kupní ceny pro naše klienty zcela zdarma. Je jasné, že toto je další z významných kroků vedoucí k odlišení se naší sítě od konkurence, potažmo získání velké výhody naší služby pro naše zákazníky. Na posledním setkání jsme se zabývali zejména posílením marketingové podpory kanceláří v oblasti náboru těch nejlepších makléřů, pro které je naše síť určena a m.j. také posílením synergického efektu ve vztazích s našimi obchodními partnery zajišťujícími pro naše zákazníky doplňkové služby, jako je např. hypotéční poradenství.
RF považuji především za nezastupitelný nástroj pro poskytování zpětné vazby centrále společnosti ze strany jednotlivých kanceláří a jsem moc rád, že v tomto směru panuje naprosto otevřená komunikace mezi všemi.

Zeptal jsem se Jana Štohanzla, spolumajitele firem Fair Trading s.r.o. , RE/MAX Consult, R/X Comfort a R/X Good Luck

Když se poohlédneš za celým rokem 2011, jaké zásadní události se podle Tebe odehrály  v RE/MAX vzdělávání?
Rok 2011 ve vzdělávání přinesl především stabilitu. Po letech nových a nových koncepcí se ukázalo, že to jde i jinak. Konkrétně mám radost za Certifikaci ISO i za Realitního profesionála. Oba kurzy jsou průběžně naplňovány a zpětná vazba je vynikající. Další velké plus spatřuji ve faktu, že drtivou většinu tréninkových dní jsme realizovali v regionech, tudíž blíž našim zákazníkům.
Pro mne osobně bylo velkým zážitkem "3. evropské convention" a jeho vzdělávací sekce. Setkat se v jednom dni s Davem Linigerem, Richardem Robbinsem a Thomasem Cookem byla pořádná porce inspirace. Druhým top zážitkem je možnost účastnit se Leadershipu by Franklin Covey. Jsou to pro mne doslova duševní lázně. Pokud jsou tedy mezi frančízanty RE/MAX v tomto slova smyslu lázeňské typy, pak vřele doporučuji.

Zeptal jsem se Petra Podlešáka, majitele firmy Expanzia s.r.o. a spolumajitele RE/MAX Alfa

Když se poohlédneš za celým rokem 2011, jaké zásadní události se podle Tebe odehrály v RE/MAX vzdělávání?
Rok 2011 byl pro mě v oblasti vzdělávání přelomovým. Dokončil jsem tréninkový program pro začínající makléře Realitní profesionál 1 a zároveň se nám ho daří etablovat po celé republice. Program dává makléřům solidní základy a vštěpuje jim principy úspěšného obchodování s důrazem na maximální kvalitu práce a budování dlouhodobých vztahů s klienty. Program učí dvě naprosto fantastické lektorky Vendy Holubová a Niky Kiššová. Příští rok by se měl lektorský tým rozšířit o další dva lektory. Absolventi zaznamenali výrazný rozvoj ve své práci. Před dokončením je i trénink Realitní profesionál 2 pro středně pokročilé realitní makléře.
Zprovoznili jsme internetový obchod se vzdělávací literaturou a programy na http://obchod.expanzia.cz. Byl dokončen i manuál pro makléře, což doufám začátečníci velmi ocení. Jen, aby tu bichli byli ochotni číst :o) Jsem rád, že se začali překládat vzdělávací video programy RE/MAX University i do češtiny a slovenštiny. Jsou pro makléře zdarma a najdou tam hodně inspirací od nejlepších makléřů z celého světa. V rukávu máme další trumfy, kterými chceme přispět k ještě větší profesionalizaci celé sítě, ale o nich zatím nechci hovořit. Přeci jenom konkurence nás bedlivě sleduje a snaží se kopírovat :o) To, co jsme letos zaseli v oblasti vzdělávání, se nám v podobě vyšších výnosů vrátí v následujících letech. Důkazem toho, že jdeme správným směrem, je stále rostoucí obrat celé sítě nehledě na pokles trhu.

Závěrem

V příštích číslech se můžete těšit na pravidelné rubriky, jako jsou Zprávy z hypotečního trhu,  Rozhovor s úspěšným makléřem nebo novou rubriku Znáte svůj produkt. A pro rok 2012 chystám rubriky další, ještě novější.
Děkuji Vám za přízeň, inspiraci a zpětnou vazbu v r. 2011. Těším se na Vás v roce příštím.
Miloš Motoška, šéfredaktor ZRM a realitní makléř RE/MAX Alfa

1 komentář:

  1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde miliony klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Výměna kdekoli - Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovědětVymazat